Εταιρική ταυτότητα

Εταιρική ταυτότητα

…  της μάρκας (branding). Για το  σχεδιασμό και την επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας (corporate design) είναι αναγκαία η ολιστική σχεδιαστική προσέγγιση, στην οποία αναλύονται και εκφράζονται οπτικά οι αρχές, τα ‘πιστεύω’ και οι αξίες της επιχείρησης.

Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει  τo γραφιστικό σχεδιασμό (graphic design), τo σχεδιασμό ιστοσελίδας, το σχεδιασμό προϊόντων (product design) και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (architectural design).  Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας  επιβάλλει ενιαίο σχεδιαστικό ύφος σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας της επιχείρησης. Ο ρόλος του είναι καθοριστικής σημασίας,  διότι μέσω αυτού η επιχείρηση εκφράζει την προσωπικότητά της, επικοινωνεί τα μηνύματά της κι επιτυγχάνει τη διαφοροποίησή της από τους ανταγωνιστές της. Επίσης, επηρεάζει και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις της κοινής γνώμης και των εν δυνάμει πελατών στους οποίους απευθύνεται.

Μέσω της καλά σχεδιασμένης εταιρικής ταυτότητας, η επιχείρηση βελτιώνει και αυξάνει την αναγνωρισιμότητά της  και ισχυροποιεί σε μεγάλο βαθμό τη θέση της στην αγορά. Καθώς η καλά σχεδιασμένη εταιρική ταυτότητα παίζει  καθοριστικό ρόλο  στη προώθηση και στην εξέλιξη μιας επιχείρησης αλλά και τη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό, θα πρέπει αυτή όταν το κρίνει σκόπιμο να προβαίνει στην ανανέωση ή το ανασχεδιασμό της.

Ο γραφιστικός σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας, περιλαμβάνει το σχεδιασμό λογοτύπου, σλόγκαν, ονομασίας, τυπογραφίας, καθώς και το σχεδιασμό υλικού που προορίζεται για έντυπη (κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας, διαφημιστικά έντυπα, ετικέτες προϊόντων, συσκευασίες, κ.λπ) ή ηλεκτρονική επικοινωνία (ιστοσελίδα, εφαρμογή multimedia ή εφαρμογή για κινητά).