Ετικέτες

Ετικέτες Γραφίς

…σχεδιασμός της ετικέτας είναι σημαντικός και συνεχώς εξελισσόμενος για αρκετές δεκαετίες. Η διαφημιστική επικοινωνία και ο γραφιστικός σχεδιασμός εφαρμόζεται τυπωμένος επάνω στην ετικέτα και σε πολλές περιπτώσεις στο σημείο όπου εκτίθεται για να πωληθεί το προϊόν. Οι περισσότερες ετικέτες είναι σχεδιασμένες για να αντικατοπτρίζουν το μήνυμα και την ταυτότητα της μάρκας.