Συσκευασία

Συσκευασία ΓΡΑΦΙΣ

…Ο γραφιστικός σχεδιασμός της συσκευασίας είναι σημαντικός και όταν είναι επιτυχημένος αυξάνει τις πωλήσεις του προϊόντος. Η διαφημιστική επικοινωνία και ο γραφιστικός σχεδιασμός εφαρμόζονται στην επιφάνεια της συσκευασίας, είτε απευθείας, είτε τυπωμένος επάνω σε ετικέτα. Οι περισσότερες συσκευασίες είναι σχεδιασμένες για να αντικατοπτρίζουν το μήνυμα και την ταυτότητα της μάρκας και διευκολύνουν τη χρήση και τη μεταφορά του προϊόντος.